Tietosuoja

Tietosuojakäytäntö / GDPR / EU:n yleinen tietosuoja-asetus

REKISTERINPITÄJÄ

A&K Heikura Oy (0964033-8)

Asema-aukio

81700 Lieksa

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ / TIETOSUOJAVASTAAVA

Kirsti Simanainen

Sähköposti: kirsti.simanainen@heikura.fi

Puhelinnumero: +358 50 531 4576

REKISTERIN NIMI

A&K Heikura Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt heikura.fi-verkkokaupan asiakkaaksi tai ostanut heikura.fi-verkkokaupasta tavaraa.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on A&K Heikura oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää A&K Heikura oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää A&K Heikura Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. YKS.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan A&K Heikura Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

A&K Heikura oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä A&K Heikura Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse kirsti.simanainen@heikura.fi tai rekisterin hoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan A&K Heikura Oy:n käytössä, paitsi A&K Heikura Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta A&K Heikura Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole A&K Heikura Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanalla suojatulla palvelimella.

GDPR dokumentaatio

  • Rekisterinpitäjänä toimii A&K Heikura Oy Yhteydenotot tapahtuvat pääsääntöisesti heikura.fi -sivustolla olevan lomakkeen välityksellä.
  • Keräämme asiakkaista asiakasrekisteriä, jossa tietoina ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero, tilaustiedot. Rekisterinpidon tarkoituksena on kaupankäynnin mahdollistaminen.
  • Emme luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle.
  • Asiakasrekisteri on suojattu tietoteknisin toimenpitein.